Tình yêu và những viên kẹo bọc đường

Tình yêu và những viên kẹo bọc đường

Tình yêu, cũng giống như những viên kẹo bọc đường, nếu ngậm trong miệng, ngọt ngào lắm rồi cũng sẽ tan ra …

Advertisements